Hot line: 0903 825 125

Công nghệ cốt lõi của Vi sinh Microbe Lift

Công nghệ cốt lõi của Vi sinh Microbe Lift
5 (100%) 3 votes
  • Phòng thí nghiệm sinh thái Hoa Kỳ (Ecological Laboratories INC) đã tiến hành phân lập để lựa chọn được các chủng giống vi sinh cốt lõi cho quá trình nghiên cứu
  • Sau quá trình phân lập, các vi sinh được lưu giữ thành các nguồn chủng giống (được lưu trữ trong ngân hàng vi sinh) những chủng này mang giá trị cốt lõi riêng và độc nhất.
Đội ngũ nhân sự thuộc trung tâm nghiên cứu và sản xuất của Ecological Laboratories

Đội ngũ nhân sự thuộc trung tâm nghiên cứu và sản xuất của Ecological Laboratories

  • Quá trình lên men nhiều giai đoạn: Hầu hết các sản phẩm vi sinh khác chỉ trải qua 1 giai đoạn lên men duy nhất, đó là lý do trong sản phẩm chỉ bao gồm 1 vài chủng vi sinh nhất định. Trong cùng một sản phẩm Microbe Lift, là tập hợp của rất nhiều chủng vi sinh vật khác nhau, trong quá trình sản xuất được trải qua các giai đoạn lên men và thu giống khác nhau ở giai đoạn tối ưu của mỗi chủng mà thuật ngữ gọi là lên men nhiều giai đoạn (multi-stage fermentation).
  • Quá trình lên men nhiều giai đoạn trong thành phần môi trường được chọn lựa phù hợp kết hợp chiếu sáng bằng đèn làm tăng cường tính năng, hiệu quả sản phẩm. Đây chính là công nghệ đặc biệt, độc quyền của phòng nghiên cứu sinh thái Hoa Kỳ. Trong đó, giai đoạn chiếu sáng cuối cùng trong quá trình sản xuất chính là quá trình quang hợp để sản xuất vi sinh Bacillus, Clostridium, Pseudomonas
  • Microbe Lift IND là một tổ hợp bao gồm các sinh vật quang hợp, tự dưỡng, dị dưỡng và nhiều loại vi sinh vật khác với tính ứng dụng rộng giúp tăng cường tính năng sản phẩm. Mỗi loài vi sinh vật thích nghi với một môi trường sống khác nhau, không ai có thể sản xuất tổ hợp phức tạp như vậy, ngoại trừ môi trường sinh thái tự nhiên. Tuy vậy, chính kết quả đạt được từ việc nuôi cấy để tạo ra tổ hợp phức tạp như vậy làm cho Microbelift trở nên rất đặc biệt
  • Khả năng thích nghi nhiều môi trường: hiếu khí, kị khí, tùy nghi giúp tăng cường hiệu quả xử lý sinh học, khắc phục được các tình trạng thiếu oxy trong cùng một bể sinh học.
  • Nuôi cấy quần thể vượt trội hơn khả năng nuôi cấy đơn lẻ giúp sản phẩm thích hợp với nhiều loại nước thải khác nhau
  • Công nghệ sản xuất tạo ra sự ổn định quá trình sinh dưỡng cho nhóm thực vật không bào tử “khả năng” độc nhất bền vững ở chế độ ngủ đông trong suốt quá trình lưu giữ.
  • Đó cũng chính là lý do mà hạn sử dụng sản phẩm lên đến 2 năm và vượt lên hầu hết các sản phẩm ứng dụng tương tự mà các sản phẩm khác không có được (công nghệ độc quyền của nhà sản xuất)

Copyright © 2017 by Microbelift. All right reserved.

Code and SEO by Lamvt.vn