Giám Đốc Kinh Doanh Thủy Sản Vùng Mekong 1 – Nguyễn Xuân Vũ

NGUYEN XUAN VU

Giám Đốc Kinh Doanh Thủy Sản Vùng Mekong 1

Nguyễn Xuân Vũ

Giới thiệu

Ông Nguyễn Xuân Vũ luôn lấy cam kết với khách hàng làm kim chỉ nam trong công việc. Đó chính là cam kết cho bà con nông dân kiểm soát chất lượng nước và khí độc ao nuôi tôm bằng những phương pháp khoa học sử dụng vi sinh vật cộng thêm sự nhạy bén với thị trường tôm Việt Nam, ông Vũ đã có những kết quả nhất định tại vùng Mekong 1 các tỉnh như Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An giúp bà con nơi đây nuôi tôm về size lớn, khi áp dụng quy trình vi sinh bà con giảm thiểu chi phí thuốc, hóa chất, thay nước và đi đôi với việc bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng tôm thành phẩm.

Ông Nguyễn Xuân Vũ đã nhiều lần xử lý với kết quả rất tốt như: Khí độc NO2 từ 20mg/l đang rớt 20 – 30kg/ngày xuống 10mg/l. Tôm hết rớt sau 2 ngày sử dụng giải pháp và sau 15 ngày sử dụng ổn định được nồng độ NO2 về mức 5mg/l, tiếp tục xử lý duy trì đến hết vụ, cuối vụ tôm về size 20 con/kg.

học vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2014 Kỹ sư thủy sản Đại học Nha Trang

Các đề tài nghiên cứu

Năm Tên đề tài nơi cấp
2014 Sản xuất vi tảo làm thức ăn cho các ấu trùng biển Đại học Nha Trang