Giám Đốc Kỹ Thuật Thủy Sản – Lương Đức Anh

LUONG DUC ANH

Giám đốc Kỹ thuật thủy sản

Lương Đức Anh

Giới thiệu

Ông Lương Đức Anh với kinh nghiệm hơn 10 năm về ngành nuôi tôm, trải qua các giai đoạn phát triển của các mô hình nuôi tôm ở Việt Nam, cùng bề dày kinh nghiệm từ thực tế nuôi, bệnh học và xử lý môi trường ao nuôi.

Ông Lương Đức Anh đã tham gia hỗ trợ tư vấn kĩ thuật cho nhiều tập đoàn và farm nuôi lớn, áp dụng một cách khoa học các phương pháp xử lý môi trường nước và điều trị bệnh tôm, tư vấn giúp cho người nuôi tôm giảm chi phí, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế, lợi nhuận của nghề nuôi tôm.

học vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2012 Kỹ sư thủy sản Đại học Nha Trang