Đội ngũ chuyên gia

ĐỒNG THỊ TÚ ANH

Phó Giám Đốc

LÊ NGỌC TÚ

Trưởng phòng Vi sinh Môi trường

CAO LÊ THÚY PHƯỢNG

Chuyên viên kỹ thuật

LÊ HOÀI PHONG

Chuyên viên kỹ thuật

KHƯU THIỆN MINH

Kỹ sư kinh doanh

NGUYỄN TỰ TÂN

Kỹ sư kinh doanh

PHẠM THỊ MINH YẾN

Kỹ sư kinh doanh

LƯƠNG ĐỨC ANH

Giám Đốc Kỹ Thuật Thủy Sản

NGUYỄN BÍCH NGUYÊN

Trưởng nhóm kinh doanh thị trường.