Men vi sinh Microbe-lift là sản phẩm từ phòng thí nghiệm sinh thái Hoa Kỳ (Ecological Laboratories INC) đã tiến hành phân lập. Sau đó lựa chọn được các chủng giống vi sinh cốt lõi cho quá trình nghiên cứu. Sau quá trình phân lập, các vi sinh được lưu giữ thành các nguồn chủng giống (được lưu trữ trong ngân hàng vi sinh). Những chủng này mang giá trị cốt lõi riêng và độc nhất.

Đội ngũ nghiên cứu và sản xuất men vi sinh của Ecological Laboratories

Đội ngũ nhân sự thuộc trung tâm nghiên cứu và sản xuất của Ecological Laboratories

 • Quá trình lên men vi sinh nhiều giai đoạn:

Men vi sinh Microbe Lift là sản phẩm của quá trình lên men nhiều giai đoạn. Thay vì chỉ trải qua 1 giai đoạn như các sản phẩm vi sinh thông thường.

 • Đa dạng chủng vi sinh:

Sản phẩm Microbe-Lift là tập hợp của rất nhiều chủng vi sinh vật khác nhau trong quá trình sản xuất. Trải qua các giai đoạn lên men và thu giống khác nhau ở giai đoạn tối ưu của mỗi chủng. Thuật ngữ gọi là lên men nhiều giai đoạn (multi-stage fermentation).

 • Kết hợp chiếu sáng bằng đèn:

Quá trình lên men vi sinh nhiều giai đoạn, trong thành phần môi trường được chọn lựa phù hợp kết hợp chiếu sáng bằng đèn. Làm tăng cường tính năng, hiệu quả sản phẩm. Đây chính là công nghệ đặc biệt, độc quyền của phòng nghiên cứu sinh thái Hoa Kỳ. Trong đó, giai đoạn chiếu sáng cuối cùng trong quá trình sản xuất chính là quá trình quang hợp để sản xuất vi sinh Bacillus, Clostridium, Pseudomonas

 • Tổ hợp vi sinh vật trong men vi sinh Microbe-Lift tương tự với các tổ hợp vi sinh ngoài tự nhiên:

Men vi sinh Microbe Lift IND là một tổ hợp bao gồm các sinh vật quang hợp, tự dưỡng, dị dưỡng và nhiều loại vi sinh vật khác. Với tính ứng dụng rộng giúp tăng cường tính năng sản phẩm, có đời sống tương tự các tổ hợp sinh vật phát triển tự nhiên trong môi trường sinh thái.

 • Khả năng thích nghi nhiều môi trường:

Hiếu khí, kỵ khí, tùy nghi giúp tăng cường hiệu quả xử lý sinh học, khắc phục được các tình trạng thiếu oxy trong cùng một bể sinh học.

 • Nuôi cấy quần thể vượt trội hơn khả năng nuôi cấy đơn lẻ giúp sản phẩm thích hợp với nhiều loại nước thải khác nhau

Công nghệ sản xuất tạo ra sự ổn định quá trình sinh dưỡng cho nhóm thực vật không bào tử “khả năng” độc nhất bền vững ở chế độ ngủ đông trong suốt quá trình lưu giữ.

 • Hạn sử dụng sản phẩm lên đến 2 năm và vượt lên hầu hết các sản phẩm ứng dụng tương tự mà các sản phẩm khác không có được (công nghệ độc quyền của nhà sản xuất)

Ưu điểm nổi bật của men vi sinh Microbe-lift

 • Không yêu cầu nuôi cấy phức tạp – dễ dàng sử dụng
 • Thời hạn sử dụng lâu dài – dễ bảo quản – không yêu cầu bảo quản phòng lạnh
 • Không đòi hỏi các dụng cụ phức tạp để vận hành và sử dụng
 • Xử lý được các loại nước thải phức tạp, tải lượng cao