QUANTUM LIGHT – Phân vi sinh cải thiện khả năng quang hợp cho cây trồng

Phân vi sinh cải thiện khả năng quang hợp cho cây trồng QUANTUM LIGHT chứa một tổ hợp lớn các vi sinh vật được tuyển chọn, bao gồm các vi sinh vật quang hợp, kết hợp với yếu tố khác giúp cây tăng trưởng tự nhiên. Tổ hợp vi sinh vật này tối đa hóa chức năng quang hợp của thực vật và làm tăng năng lượng dự trữ bổ sung từ các chất dinh dưỡng, carbon và ánh sáng.

ĐẶT MUA NGAY: 0909 538 514