Trưởng nhóm kinh doanh thị trường – Nguyễn Bích Nguyên

NGUYEN BICH NGUYEN

Trưởng nhóm kinh doanh thị trường.

Nguyễn Bích Nguyên

Giới thiệu

Ms. Nguyễn Bích Nguyên làm việc trong ngành thủy sản luôn mong muốn đem lại những mùa vụ bội thu, thành công cho bà con nông dân nuôi tôm. Bằng cái tâm trong nghề Bích Nguyên đã cung cấp cho Khách hàng những phương pháp nuôi, quy trình nuôi phù hợp với từng vùng địa phương với mục tiêu cuối cùng là nuôi tôm bền vững, giảm chi phí, tôm về cuối vụ có lợi nhuận. Bích Nguyên với sự nỗ lực và đam mê luôn được Khách hàng nhớ đến và yêu mến.

học vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2022 Kỹ sư thủy sản Đại Học Cần Thơ