Trưởng phòng Vi sinh Môi trường – Lê Ngọc Tú

LE NGOC TU

Trưởng phòng Vi sinh môi trường

Lê Ngọc Tú

Giới thiệu

Chị Lê Ngọc Tú xuất thân từ vị trí kỹ sư môi trường, bằng quá trình nỗ lực và cống hiến tận tâm, chị đã đưa ra các giải pháp xử lý môi trường phù hợp cho các doanh nghiệp.

Với hàng trăm dự án thành công góp phần kiến tạo môi trường sống sạch và bền vững cho cộng đồng. Hiện tại, chị đang giữ chức vụ Trưởng phòng Vi sinh Môi trường của BIOGENCY với vai trò quản lý, dẫn dắt và hỗ trợ triển khai các dự án áp dụng công nghệ vi sinh để giải quyết các vấn đề môi trường phức tạp.

học vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2011 Kỹ sư Môi trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP Hồ Chí Minh