09 Yeu to anh huong den qua trinh Nitrat hoa

09 Yếu tố ảnh hưởng quá trình Nitrat hóa

Nitrat hóa là một bước quan trọng trong nhiều hệ thống xử lý nước thải. 09 yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Nitrat hóa bao gồm: Nồng độ Amoniac; nồng độ pH; độ kiềm; oxy hòa tan; thời gian lưu nước; MCRT, Tuổi bùn và tỷ lệ F:M; nhiệt độ; chất dinh dưỡng; độc tính và ức chế.

Nitrat hóa là một bước quan trọng trong nhiều hệ thống xử lý nước thải. Nó càng quan trọng hơn khi các quy định thắt chặt hơn về chỉ tiêu đầu ra trong nước thải công nghiệp. Nitrat hóa là quá trình oxy hóa sinh học của Amoniac. Đầu tiên là Nitrit và sau đó là Nitrat. Nó được thực hiện trong hệ thống bùn hoạt tính bởi hai loại vi khuẩn duy nhất – Nitrobacter và Nitrosomonas. Những vi khuẩn này nhạy cảm hơn với điều kiện môi trường so với những vi khuẩn bản địa. 09 số yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình Nitrrat hóa là:

Nồng độ Amoniac

Nếu không có đủ Amoniac dư, không thể hỗ trợ quá trình Nitrat hóa. Nó hơi phản trực quan. Nhưng một số hệ thống mất Nitrat hóa khi Amoniac đầu vào giảm xuống dưới một lượng nhất định. Vì con đường đầu tiên loại bỏ Amoniac khỏi nước thải là thông qua vi khuẩn dị dưỡng hấp thụ chất dinh dưỡng. Tỷ lệ vật liệu gốc carbon (BOD) trên tổng Kjeldahl Nitơ (TKN) là yếu tố quyết định chính về mức độ Nitrat hóa có thể được mong đợi. Ngoài ra, khi tỷ lệ BOD/TKN tăng, tỷ lệ sinh vật Nitrat hóa giảm.

Nồng độ pH

Nitrat hóa là một quá trình phụ thuộc rất nhiều vào pH. Vi khuẩn cacbon hoạt động khá tốt trong phạm vi 6,0 – 9,0. Các chất Nitrat hóa thích phạm vi pH chặt chẽ hơn nhiều. Thường là 6,8 – 8,2.

pH anh huong den qua trinh Nitrat hoa
Hình 1. Kiểm tra nồng độ pH trong nước thải.

Độ kiềm

Ngoài yêu cầu về độ pH, quá trình Nitrat hóa đòi hỏi phải chú ý đến độ kiềm sẵn có. Mỗi mg/l Amoniac bị oxy hóa (chuyển thành Nitrat) cần 7,15 mg/l độ kiềm. Thông thường, các hệ thống được kiểm soát đến độ kiềm từ 100 – 200 mg/l CaCO3-.

Do kiem anh huong den qua trinh Nitrat hoa
Hình 2. Kiểm tra độ kiềm trong bể hiếu khí.

Oxy hòa tan

Nitrat hóa là một quá trình oxy hóa và cả Nitrobacter và Nitrosomonas đều là những vi khuẩn hiếu khí nghiêm ngặt. Quá trình Nitrat hóa cần 4,33 mg/l oxy trên mỗi mg/l NH 4 + -N. Dư lượng oxy hòa tan trong bể sục khí của hệ thống nitrat hóa phải được duy trì ở mức DO dư trên 3 mg/l để đảm bảo có đủ oxy.

Nong do DO anh huong den qua trinh Nitrat hoa
Hình 3. Nồng độ DO ở bể hiếu khí của nhà máy sản xuất Bia.

Thời gian lưu nước

Thời gian cần thiết cho quá trình Nitrat hóa tỷ lệ thuận với lượng Nitrat hóa có mặt. Vì tốc độ oxy hóa Amoniac về cơ bản là tuyến tính nên phải ngăn ngừa hiện tượng đoản mạch. Thời gian lưu nước bể sục khí tối thiểu là ~ 4 giờ.

MCRT, Tuổi bùn và tỷ lệ F:M

Khi xem xét hiệu suất của quá trình bùn hoạt tính để lựa chọn tỷ lệ F/M và / hoặc MCRT tối ưu, các yêu cầu đối với quá trình Nitrat hóa phải được tính đến. Bởi vì các sinh vật Nitrate hóa sinh sản chậm hơn nhiều so với các sinh vật dị dưỡng. Nó thường cần hoạt động ở MCRTs cao hơn (Tuổi bùn) và tỷ lệ F:M thấp hơn khi quá trình Nitrat hóa là mục tiêu.

09 yeu to qua trinh nitrat hoa 04
Hình 4. Bùn hoạt tính ở bể hiếu khí.

Xem thêm: 5 yếu tố tạo nên quá trình khử Nitrat

Nhiệt độ

Vi khuẩn Nitrate hóa là loài ưa nhiệt. Với nhiệt độ tối ưu là khoảng 85 độ F (30 độ C). Dưới 85 độ F, tốc độ Nitrat hóa giảm nhanh chóng cho đến khi nó dừng lại hoàn toàn dưới 50 độ F (8 độ C). Mặc dù quá trình Nitrat hóa có thể đạt được ở nhiệt độ cao lên đến 110 độ F (43 độ C) nhưng tốc độ loại bỏ Amoniac sẽ bị ức chế.

Chất dinh dưỡng

Rõ ràng, Nitơ không phải là một vấn đề ở đây. Vì quá trình Nitrate hóa sẽ không xảy ra cho đến khi nhu cầu khí Amoniac được đáp ứng. Tuy nhiên, chất Nitrat hóa vẫn cần Orthophosphate và đây là một thông số thường bị bỏ qua khi khắc phục sự cố Nitrat hóa.

09 yeu to qua trinh nitrat hoa 05
Hình 5. Kiểm tra Phosphate trong nước thải cao su.

Độc tính và ức chế

Vi khuẩn Nitrate hóa dễ bị độc tố ức chế hơn nhiều so với vi khuẩn dị dưỡng. Cả Nitrosomonas và Nitrobacter đều bị ức chế bởi Amoniac (NH3), có ở các giá trị pH cao. Có nhiều hợp chất khác có thể gây ức chế chất Nitrat hóa. Chẳng hạn như Thiourea, Xyanua, Phenol, Anilin và kim loại nặng (bạc, đồng, niken, crom, thủy ngân và kẽm).

Đội ngũ nhân viên Microbe-Lift có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giúp khách hàng giải quyết các vấn đề về Nitrat hóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi. Hotline liên hệ 0909 538 514.

>> Xem thêm: 02 HIỆN TƯỢNG XẢY RA TẠI BỂ HIẾU KHÍ DO QUÁ TRÌNH NITRAT HÓA

Theo dõi Fanpage Vi sinh xử lý nước thải Microbe-Lift để cập nhật những tin tức mới nhất về môi trường và phương án xử lý nước thải hiệu quả nhé!

Chữ ký

Trả lời