wastewaterplant

Cách giảm mùi hôi nhà máy xử lý rác thải

Đây là một trường hợp nhà máy xử lý rác thải ở Georgia xử lý mùi hôi thành công bằng vi sinh Microbe-Lift. Nhà máy vận chuyển và thải loại khoảng 125 đến 150 tấn chất rắn sinh học mỗi tháng. Chi phí khoảng 60USD/ tấn. Tương đương 7,500 đến 9,000 USD cho công tác vận chuyển và thải loại mỗi tháng.

wastewaterplant

Hệ thống xử lý nước thải có lưu lượng dòng chảy mỗi ngày là 3 triệu gallon. Nhà máy xử lý nước thải này gặp vấn đề nghiêm trọng về mùi hôi tại khu vực đầu nhà máy. Hiệu suất xử lý thải kém. Cũng như lắng tụ không tốt các chất rắn sinh học trong bể phản ứng sinh học theo mẻ (SBR) và bể hấp thụ yếm khí. Mùi hôi chủ yếu gây bởi khí H2S và là nguyên nhân của rất nhiều phản ánh phàn nàn từ cư dân sống gần khu vực nhà máy.

Bài toán ở đây giúp hệ thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả, từ đó giảm mùi hôi.

Giải pháp xử lý mùi hôi tại hệ thống xử lý nước thải:

Vi sinh Microbe-Lift IND được cho vào dòng nước thải đầu vào tại vị trí cách phần đầu của hệ thống chừng 100 thước Anh (yard). Tỷ lệ liều dùng là từ 3 đến 4 ppm so với lưu lượng dòng chảy mỗi ngày (3 triệu gallon). Mùi hôi tại phần đầu của hệ thống ngay lập tức được giảm đi. Trong vòng 2 ngày sau khi sử dụng sản phẩm. Lượng chất rắn trong bể phản ứng sinh học theo mẻ (SBR) và trong bể hấp thụ chất thải bắt đầu giảm mạnh.

Nhà máy được xử lý với Microbe-Lift IND trong thời gian là 30 ngày với tỷ lệ liều dùng là 3-4 ppm (phần triệu). Mỗi ngày, khoảng 2.5 gallon sản phẩm cũng được đổ trực tiếp vào trong bể hấp thụ chất thải.

Kết quả sau khi sử dụng Vi sinh Microbe-Lift IND

1462849023 bieu do ket qua xu ly thai ran

>>> Xem thêm: KIỂM SOÁT MÙI HÔI CHẤT THẢI TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC.

Trong tháng đầu xử lý với Microbe-Lift IN. Mùi hôi tại khu vực đầu của nhà máy giảm đi đáng kể. Trong suốt tháng đầu tiên. Nhà máy không nhận được bất kỳ phàn nàn nào từ khu vực dân cư lân cận.

Trong giai đoạn 30 ngày đầu tiên đó. Tổng lượng chất thải rắn giảm từ 125 tấn xuống chỉ còn 4 tấn (mức giảm đến 96.8%). Giúp cho nhà máy tiết kiệm được 7,260 USD chi phí vận chuyển/thải loại chất thải rắn. Microbe-Lift IND còn giúp cải thiện hiệu quả vận hành tổng quát của nhà máy thông qua việc giảm số giờ công vận hành nhà máy.

Microbe-Lift IND được cho vào hệ thống với tỷ lệ liều dùng là 3 ppm (phần triệu) trong tháng 9. Microbe-Lift IND giúp nhà máy tiết kiện trên 7,000 USD trong việc vận chuyển và thải loại chất thải rắn.

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký

Trả lời