Hot line: 0903 825 125

XỬ LÝ ĐƯỜNG ỐNG TIẾP NHẬN NƯỚC

Đường ống tiếp nhận nước và dẫn nước là nơi thường xuyên bị tích tụ lớp mỡ trong quá trình xả thải. Những chất thải này sẽ bám vào thành ống, dẫn đến tắc nghẽn đường ống. Đây là hình ảnh thực tế được camera quay lại tại một đường ống tiếp nhận nước trước và sau khi sử dụng…Xem thêm

Xử lý nước thải công nghiệp bằng vi sinh Microbe-Lift tại Indonesia

Vi sinh Microbe-Lift là một trong những dòng sản phẩm ưu việt của Viện nghiên cứu sinh thái Hoa Kỳ. Sản phẩm được chứng nhận xử lý nước thải hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Trong đó, Indonesia đã được nhiều đơn vị ứng dụng vào thực tế khá lâu và có những kết quả thành công…Xem thêm

Copyright © 2017 by Microbelift. All right reserved.

Code and SEO by Lamvt.vn