quan tum thuc day phat trien cai cuc

Hiệu quả ứng dụng Quantum Growth trồng cải cúc

Quantum Growth là dòng vi sinh nông nghiệp giúp thúc đẩy phát triển cây trồng. Phổ biến nhất hiện nay là 2 sản phẩm Quantum Light và Quantum VSC.

  • Quantum Light: Vi sinh cải thiện khả năng quang hợp cho cây trồng,chứa một tổ hợp lớn các vi sinh vật được tuyển chọn. Bao gồm các vi sinh vật quang hợp, kết hợp với yếu tố khác giúp cây tăng trưởng tự nhiên.
  • Quantum VSC: Vi sinh cải tạo đất trồng được thiết kế để tiết kiệm nước, giảm sự chảy trôi của phân bón lỏng, giúp cây trồng khoẻ mạnh và tăng năng suất. Mỗi sản phẩm có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau dựa trên thực tế nhu cầu sử dụng của người sử dụng. Sản phẩm có thể dùng chung với các sản phẩm phân bón khác.

Để chứng minh hiệu quả của dòng vi sinh Quantum Growth ứng dụng trong nông nghiệp. Chúng tôi đã đã sử dụng và kiểm chứng trên nhiều cây trồng khác nhau và đem lại kết quả khả quan.

Đây là một vườn trồng rau cải cúc (còn được gọi là rau tần ô). Chúng tôi đã thử nghiệm trên 2 mảnh vườn với điều kiện trồng giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là một bên sử dụng dòng sản phẩm Quantum Growth, một bên đối chứng không sử dụng. Sau 24 ngày sử dụng vườn rau cải cúc đã có kết quả bất ngờ.

>>> Xem thêm: Làm thế nào để tăng khả năng quang hợp của cây trồng

Vườn cải cúc sau phun xịt Vi sinh Quantum Ngày thứ 1:

  • Bên trái: Phun xịt dung dịch đã pha Quantum với nước lên vùng đất cải cúc cần đối chứng.
  • Bên phải: che chắn lại trong quá trình phun xịt để có so sánh khách quan nhất.

trong rau cai cuc

Hình 1: Phun xịt Quantum lên vùng đất cần đối chứng

Ngày thứ 2: Sau khi phun xịt 1 ngày, 2 bên vùng đất phát triển như nhau và không có sự khác biệt rõ ràng

quant tum 300x169

Hình 2: 1 ngày sau xịt Quantum

Ngày thứ 24: Kết quả sau 24 ngày phun xịt Quantum Growth đã có có sự khác biệt rõ rệt giữa 2 khu đất trồng.

  • Bên trái: Các cây cải cúc phát triển đồng đều và mau lớn hơn.
  • Bên phải: Các cây phát triển không đồng đều, cây cao cây thấp và chậm phát triển hơn

trong rau cai cuc

Hình 3: 24 ngày sau khi phun xịt

Và đây là kết quả sao sánh giữa rau cải cúc có phun xịt Quantum với rau trồng bình thường

trong rau cai cuc

Hình 4: Kết quả so sánh giữa 2 rau cải cúc của 2 khu đất khác nhau

Cây cải cúc có sử dụng Quantum cao vượt trội so với cây cải cúc được trồng bình thường.

Kết luận:

  • Quantum có hiệu quả tốt cho sự phát triển của cải cúc. Cây phát triển sinh khối tốt hơn, xanh mướt hơn so với đối chứng.
  • Quantum cho kết quả thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của cải cúc. Cây cao vượt trội hơn hẳn so với đối chứng. Cải cúc được xử lý Quantum nảy chồi sớm và đồng đều hơn.
  • Quantum cho thấy hiệu quả vượt trội trong điều kiện thiếu nước, sức chống chịu của cây tốt hơn. Cây tăng trưởng nhanh và có sự khác biệt lớn so với đối chứng, tỉ lệ sống vượt trội so với đối chứng.logo growth chon

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký

Trả lời