Hot line: 0903 825 125

ỨNG DỤNG VI SINH QUANTUM LÊN CÂY THANH LONG

ỨNG DỤNG VI SINH QUANTUM LÊN CÂY THANH LONG
5 (100%) 1 vote
  1. Địa điểm ứng dụng:

– Thanh Long đang là loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Long An. Để có thể xuất khẩu sang những thị trường lớn như Châu Âu, đòi hỏi trái thanh long cần phải đảm bảo tuân thủ về liều lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng.

– Để giúp bà con hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn đảm bảo năng suất cao, chúng tôi đã chọn tỉnh Long An làm địa điểm thực nghiệm ứng dụng sản phẩm vi sinh Quantum light và Quantum VSC lên cây thanh long.

– Sau khi được đại lý Hai Hùng ở ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An giới thiệu, chúng tôi đã ứng dụng thực tế sản phẩm tại: Vườn thanh long chú 9: Ấp 3, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An.

  1. Số lượng thử nghiệm:

– Số trụ: 300/600 trụ

– Liều lượng: 3cc/lít nước/1 trụ thanh long (Cho cả Quantum Light và Quantum VSC)

– Thời gian thử nghiệm: Từ 13/07/2017 đến 21/08/2017 (thời điểm thanh long được 5 tháng tuổi)

  1. Kết quả sau hơn 1 tháng sử dụng Quantum Growth (so sánh giữa cây sử dụng vi sinh Quantum Growth và cây canh tác theo cách thông thường):

– Canh tác thông thường: Bẹ cao gần đầu trụ.

– Sử dụng Quantum Light và Quantum VSC: Các bẹ thanh long cao hơn 20cm so với đầu trụ. Sâu ăn bẹ non, thúi đầu cành không có và đặc biệt là bệnh đốm trắng rất ít.

Sau khi sử dụng sản phẩm vi sinh Quantum Growth kết quả thu về năng suất cao. Chú 9 (Ấp 3, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An) quyết định tiếp tục mua sản phẩm để sử dụng hết cho các trụ còn lại trong vườn.

  1. Những lưu ý

Bà con nên có thời gian cách ly sản phẩm Quantum với thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu trước và sau tối thiểu 7 ngày.

Kết luận:

  • Quantum có hiệu quả tốt cho sự phát triển của thanh long. Cây phát triển sinh khối tốt hơn so với đối chứng.
  • Quantum cho kết quả thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của thanh long. Bẹ thanh long cao vượt trội hơn hẳn so với đối chứng.
  • Quantum cho thấy hiệu quả vượt trội: sức chống chịu của cây tốt hơn. Cây tăng trưởng nhanh và có sự khác biệt lớn so với đối chứng. Năng suất vượt trội so với đối chứng.

Copyright © 2017 by Microbelift. All right reserved.

Code and SEO by Lamvt.vn