QauntumGrowth

Quantum Growth – Bạn đồng hành với nông nghiệp hữu cơ

Vi sinh sạch Quantum Growth là vi sinh cải tạo hệ sinh thái đất và tăng năng xuất cây trồng.

Quantum Growth là kết quả của công trình nghiên cứu gần 20 năm của Ecological Laboratories – Mỹ.

Vi sinh sạch Quantum Growth

Vi khuẩn quang hợp trong Quantum Growth sản sinh nước – là sản phẩm phụ của hàng loạt các phản ứng sinh hóa bao gồm phản ứng quang hợp và phản ứng ni-trát hóa. Qua đó, những vi khuẩn này cung cấp nước và giúp giảm thiểu đến 50% nhu cầu nước của cây.

Vi sinh sạch Quantum Growth

Quantum Growth có quá trình lên men phức tạp qua nhiều công đọan chuyên biệt. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, quá trình này diễn ra trong từng chai hoặc bình chứa mà không thông qua giai đoạn chiết rót, cũng như không có sự pha loãng trong quá trình sản xuất.

Vi sinh sạch Quantum Growth

Công nghệ chiếu sáng được áp dụng vào một số pha phát triển của vi sinh vật trong quá trình nhân nuôi để tạo ra những dòng vi sinh vật quang hợp làm nên sức mạnh của sản phẩm.

Sử dụng vi sinh sạch Quantum Growth sẽ đem lại những lợi ích cho người nông dân

>>> Xem thêm: Giải pháp quản lý tuyến trùng với Quantum Growth tại đây.

Vi sinh sạch Quantum Growth

– Đa đang hệ vi sinh vật có lợi, giúp bộ rễ phát triển mạnh

– Tăng khả năng chịu hạn của cây trồng, giảm 50% lượng nước tưới.

– Ức chế, đối kháng vi sinh vật có hại

– Tiết kiệm từ 30% phân bón

– Gia tăng năng suất ít nhất 15%

– Quả đẹp trái ngon.

Vi sinh sạch Quantum Growth
logo growth chon

Quantum Growth là chế phẩm vi sinh sạch tiên phong giúp cho nền nông nghiệp tạo ra nông sản sạch vì sức khỏe cộng đồng và giúp tái tạo hệ sinh thái nông nghiệp bền vững.

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký

Trả lời