chỉ số BOD

Hàm nước COD, BOD, TSS trong xử lý nước thải là gì?

Trong lĩnh vực xử lý nước thải. Đặc biệt là nước thải của các nhà máy sản xuất khu công nghiệp. Người ta hay quan tâm đến các chỉ tiêu COD, BOD, TSS. Các chỉ số này phản ánh điều gì? Và ý nghĩa của nó như thế nào đối với một hệ thống xử lý nước thải. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.

Chỉ tiêu DO là gì?

DO là lượng oxy hoà tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các sinh vật nước (cá, lưỡng thê, thuỷ sinh, côn trùng v.v…). Thường được tạo ra do sự hoà tan từ khí quyển hoặc do quang hợp của tảo. Nồng độ oxy tự do trong nước nằm trong khoảng 8 – 10 ppm. Và dao động mạnh phụ thuộc vào nhiệt độ. Sự phân huỷ hoá chất, sự quang hợp của tảo và v.v… Khi nồng độ DO thấp, các loài sinh vật nước giảm hoạt động hoặc bị chết. Do vậy, DO là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự ô nhiễm nước của các thuỷ vực.

Chỉ tiêu BOD trong xử lý nước thải là gì?

BOD (Biochemical oxygen Demand- nhu cầu oxy sinh hoá) là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hoá các chất hữu cơ theo phản ứng.
Vi khuẩn
Chất hữu cơ + O2 --> CO2 + H2O + tế bào mới + sản phẩm trung gian

chỉ số BOD

>>> Xem thêm: Cách thức hoạt động của men vi sinh xử lý BOD, COD, TSS – Microbe-Lift IND

Trong môi trường nước. Khi quá trình oxy hoá sinh học xảy ra thì các vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan. Vì vậy xác định tổng lượng oxy hoà tan cần thiết cho quá trình phân huỷ sinh học là phép đo quan trọng đánh giá ảnh hưởng của một dòng thải đối với nguồn nước. BOD có ý nghĩa biểu thị lượng các chất thải hữu cơ trong nước có thể bị phân huỷ bằng các vi sinh vật.

Chỉ tiêu COD trong xử lý nước thải là gì?

COD (Chemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy hóa học) là lượng oxy cần thiết. Để oxy hoá các hợp chất hoá học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ. Như vậy, COD là lượng oxy cần để oxy hoá toàn bộ các chất hoá học trong nước. Trong khi đó BOD là lượng oxy cần thiết để oxy hoá một phần các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ bởi vi sinh vật.

Tham khảo: Cách đo COD

Để được hỗ trợ đo hàm lượng COD trong nước thải sinh hoạt cũng như tư vấn chi tiết về giải pháp xử lý nước thải, đừng ngần ngại liên hệ cho Biogency theo HOTLINE 0909 538 514

Tham khảo: Mối quan hệ giữa BOD và COD

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký

Trả lời