Microbe-Lift BPCC – Vi sinh ủ phân hữu cơ

Vi sinh ủ phân hữu cơ Microbe-Lift BPCC sử dụng các chủng vi sinh vật để giúp phân hủy diễn ra nhanh hơn, tăng tốc quá trình ủ, rút ngắn thời gian ủ phân từ 20% – 50%. Microbe-Lift BPCC có thể áp dụng cho nhiều loại hình nguyên liệu ủ khác nhau như: Phân heo, phân gà, phân bò, rơm rạ, rác thải thực phẩm, rác thải sinh hoạt…

ĐẶT MUA NGAY: 0909 538 514