MICROBE-LIFT SA – Vi sinh xử lý bùn (Giảm bùn)

Vi sinh xử lý bùn MICROBE-LIFT SA là một quần thể vi sinh có độ hoạt tính cao, hoạt động như một chất gia tốc. Được thiết kế đặc biệt để đẩy nhanh quá trình oxy hóa sinh học các hợp chất khó phân hủy. Nhằm làm giảm thể tích bùn trong hệ thống xử lý nước thải, ao hồ, đầm chứa…

ĐẶT MUA NGAY: 0909 538 514