kcn 3

Xử lý nước thải khu công nghiệp

Xử lý nước thải khu công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa rất cần thiết.

Hiện nay, Việt Nam hiện đang phát triển rất nhiều khu công nghiệp. Hiện đại hóa – công nghiệp hóa đất nước ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Khi lượng nước thải của các khu công nghiệp thải ra có rất nhiều chất độc hại. Cần có giải pháp để không ảnh hưởng đến con người và môi trường sống xung quanh.

Vậy cần xử lý nước thải khu công nghiệp như thế nào?

Nước thải công nghiệp được tạo ra trong quá trình khai thác, sản xuất,… Lúc vệ sinh công nghiệp, nước thải sinh hoạt của công nhân và từ những nguồn khác như nước mưa…

xu ly nuoc thai khu cong nghiep

Hình 1. Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp

Chất thải của công nghiệp thường độc hại do trong quá trình điều hành sử dụng rất nhiều hóa chất. Đây cũng là lý do khiến nguồn nước của nước ta bị ô nhiễm nặng.

Để xử lý nước thải khu công nghiệp, hiện nay có 3 phương pháp xử lý phổ biến:

Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp vật lý:

Thường được sử dụng với những loại nước thải có chứa chất ô nhiễm ở dạng hợp chất tan, không tan hay trạng thái lơ lửng. Chúng thường tồn tại ở trạng thái huyền phù. Mục đích của phương pháp này dùng để tách rác và các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải. Thông qua quá trình lọc qua song chắn hoặc lưới, lắng. Dưới tác dụng của lực trọng trường hoặc lực li tâm và lọc.

Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp hóa học:

Phương pháp này thường ứng dụng trong quá trình keo tụ-tạo bông, hấp phụ, oxy hóa-khử, trích ly, tuyến nổi,… Quá trình này xảy ra bằng cách đưa vào nước thải một chất (hoặc hợp chất) phản ứng nào đó. Chất này sẽ phản ứng với các tạp chất bẩn có trong nước thải. Nhằm loại bỏ chúng ra khỏi nước thải dưới dạng cặn lắng hoặc hòa tan không độc hại.

Tùy vào từng loại nước thải của mỗi khu công nghiệp. Người ta chọn phương pháp cho phù hợp với tinh chất của loại nước thải đó.

Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học:

Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học cần các chế phẩm vi sinh xử lý nước thải. Nhờ các vi sinh xử lý nước thải để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước. Đây là phương pháp đặc biệt hiệu quả trong việc ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải. Và một số chất vô cơ gây ô nhiễm khác như: H2S, Sunfit, Ammonia, Nitơ,…

xu ly nuoc thai khu cong nghiep

Hình 2.  Vi sinh xử lý nước thải Microbe-Lift

Trong 3 phương pháp trên. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học đang là phương pháp được khuyến khích sử dụng hàng đầu. Nhờ tính hiệu quả và an toàn với môi trường sống. Để có thể tìm hiểu chi tiết và tư vấn cụ thể về các chế phẩm sinh học xử lý nước thải chất lượng, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tải liệu tham khảo:

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký

Trả lời