Xử lý nước thải phi tập trung là gì? Các quy định liên quan

Xử lý nước thải phi tập trung là gì? Các quy định liên quan

Xử lý nước thải phi tập trung là một trong 2 mô hình phổ biến hiện nay, thường áp dụng cho các khu đô thị mới, khu dân cư, vùng ven đô, nông thôn, làng nghề,… Bài viết này cùng tìm hiểu chi tiết hơn về xử lý nước thải phi tập trung và các quy định liên quan.

Xử lý nước thải phi tập trung là gì?

Xử lý nước thải phi tập trung là mô hình xử lý nước thải riêng lẻ nhằm đảm bảo tối ưu chi phí cho các cơ sở xả thải nhỏ lẻ là những nơi không các khả năng hoặc chưa thể kết nối với hệ thống thoát nước tập trung như các khu đô thị mới, các khu dân cư, các vùng ven đô, nông thôn, làng nghề,…

Xử lý nước thải phi tập trung là gì? Các quy định liên quan
Mô hình xử lý nước thải phi tập trung.

Một số quy định liên quan đến xử lý nước thải phi tập trung

Các quy định liên quan đến xử lý nước thải phi tập trung được quy định theo thông tư số 04/2015/TT-BXD, bao gồm:

Các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung

 • Xử lý nước thải phi tập trung tại chỗ: thường được áp dụng đối với các hộ thoát nước riêng lẻ với tổng lượng nước thải dưới 50m3/ngày.đêm, thiết bị/trạm xử lý nước thải được đặt ngay tại khuôn viên của hộ thoát nước.
 • Xử lý nước thải phi tập trung theo cụm: thường được áp dụng đối với các hộ thoát nước ở gần nhau với tổng lượng nước thải từ 50m3/ngày.đêm đến 200 m3/ngày.đêm. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, trạm xử lý nước thải có thể được đặt tại khuôn viên của một hộ thoát nước hoặc ở một vị trí riêng biệt, thuận lợi để thu gom nước thải từ các hộ thoát nước.
 • Xử lý nước thải phi tập trung theo khu vực: thường được áp dụng trong một địa giới hành chính nhất định với tổng lượng nước thải từ 200 m3/ngày.đêm đến 1000m3/ngày.đêm, vị trí của trạm/nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch thoát nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nguồn thải phát sinh, nguồn tiếp nhận, điều kiện kinh tế, địa hình, trình độ, năng lực quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tại địa phương quyết định lựa chọn giải pháp xử lý nước thải phi tập trung phù hợp.

Đối tượng áp dụng giải pháp xử lý nước thải phi tập trung

Đối tượng áp dụng giải pháp xử lý nước thải phi tập trung phải tuân thủ theo quy định tại khoản 1, Điều 23 Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

Theo đó, giải pháp xử lý nước thải phi tập trung được áp dụng đối với các khu hoặc cụm dân cư, khu đô thị mới, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, chợ, trường học, khu nghỉ dưỡng hoặc các khu vực bị hạn chế bởi đất đai, địa hình… không có khả năng hoặc chưa thể kết nối với hệ thống thoát nước tập trung.

Xử lý nước thải phi tập trung là gì? Các quy định liên quan
Nước thải từ các làng nghề.

Tiêu chí lựa chọn công nghệ để xử lý nước thải phi tập trung

Xử lý nước thải phi tập trung chủ yếu dựa vào các giải pháp phòng ngừa thay vì đối phó với các tình huống. Tận dụng được sự đầu tư từ các hộ thoát nước. Cho phép sử dụng các giải pháp công nghệ đơn giản chi phí thấp. Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phi tập trung gồm:

 • Quy mô công suất trạm/nhà máy xử lý nước thải.
 • Thành phần và tính chất nước thải phát sinh, mức độ ô nhiễm, sức chịu tải nguồn tiếp nhận, vị trí xả nước thải sau xử lý từ nơi phát sinh nước thải.
 • Mức độ sử dụng năng lượng cần thiết cho thu gom xử lý.
 • Các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải sau xử lý.
 • Điều kiện về kỹ thuật, tài chính và năng lực quản lý, vận hành trạm/nhà máy xử lý nước thải.
 • Điều kiện về khí hậu, địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn.
 • Khả năng mở rộng hoặc nâng công suất và khả năng kết nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung trong tương lai.
 • Các yếu tố khác về môi trường có liên quan.

Các công nghệ áp dụng để thực hiện xử lý nước thải phi tập trung

 • Bể tự hoại.
 • Bể lọc kỵ khí có vách ngăn.
 • Bể tự hoại cải tiến có vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dòng hướng lên.
 • Hồ kỵ khí, hồ hiếu-kỵ khí, hồ ổn định.
 • Bể phản ứng theo mẻ.
 • Các công nghệ khác.
Xử lý nước thải phi tập trung là gì? Các quy định liên quan
Công nghệ xử lý nước thải hiệu quả hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trên đây là thông tin về khái niệm xử lý nước thải phi tập trung và các quy định liên quan. Đây là mô hình được đánh giá là một trong các giải pháp quan trọng góp phần khắc phục những hạn chế về nhân lực và chi phí đầu tư phát triển hệ thống thoát nước tập trung. Hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

>>> Xem thêm: Ưu và nhược điểm của xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp so với xử lý nước thải phi tập trung

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký