1

Báo động ô nhiễm nguồn đất hiện nay

Ô nhiễm môi trường đất đáng báo động hiện nay do tác động của con người. Điều này dẫn tới phát sinh nhiều Virut gây hại, nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Đất là môi trường sống, là tài nguyên vô giá nuôi dưỡng toàn bộ hệ sinh thái trên trái đất. Thế nhưng đất đang phải chịu nhiều tác động từ phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Từ đó dẫn đến ô nhiễm báo động không chỉ tại Việt Nam mà là trên toàn thế giới.

o hnhiem moi truong dat

Phân bón hóa học được sử dụng phổ biến bởi chi phí rẻ và hiệu quả nhanh chóng.

Theo báo cáo môi trường 2011 – 2015: Phân bón hóa học và thuốc (BVTV) có xu hướng tăng qua các năm. Tại một số vùng chuyên canh nông nghiệp, mức độ sử dụng phân bón vượt mức khuyến cáo nhiều lần. Điều đó làm dư lượng phân bón tồn đọng trong đất là khá lớn, làm ô nhiễm môi trường đất.

o nhiem moi truong dat

Theo kết quả nghiên cứu, cây trồng hấp thụ trung bình khoảng 40 – 50% lượng phân bón. Trong đó:

  • Hấp thụ phân đạm khoảng 30 – 45%
  • Hấp thụ phân lân 40 – 45%
  • Hấp thụ phân kali 50 – 60%)

Lượng phân bón còn lại không hấp thụ được sẽ thải ra môi trường.

Kết quả đánh giá chất lượng đất ở nhiều vùng cho thấy hệ quả là đất bị chua hóa. Kết cấu đất suy giảm, tích đọng hàm lượng Nitrat, Amoni và một số kim loại nặng.

>>> Xem thêm: Microbe-Lift_Làm sạch môi trường sống mỗi ngày

Tại một số vùng chuyên canh nông nghiệp qua quan trắc nhiều năm có phản ứng chua đến trung tính. Giá trị PhKCI dao động trong khoảng 4,56 – 6,62.

Ô nhiễm môi trường đất đang có xu hướng tăng do việc gia tăng liều lượng, tần suất sử dụng. Đất ở nhiều vùng có hàm lượng kim loại nặng vượt mức cho phép đối với đất nông nghiệp.

o nhiem moi truong dat

Bên cạnh phân bón hóa học, tình trạng lạm dụng thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh dịch hại gia tăng.

Giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng báo động này chính là sử dụng công nghệ sinh học. Sử dụng Vi sinh nông nghiệp như Quantum Growth trong canh tác nông nghiệp. Vi sinh sẽ giúp cây phát triển tự nhiên và hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV.

Giải pháp công nghệ sinh học bằng Vi sinh sạch Quantum Growth giúp :

  • Tăng năng suất 20-50%
  • Làm giảm 50% lượng sử dụng phân bón
  • Tăng khả năng đề kháng của cây trồng với ký sinh trùng, sâu bệnh.
o nhiem moi truong dat

Vi sinh Quantum Growth được nuôi cấy từ vi sinh vật có chiết suất từ than bùn chất lượng cao. Các chủng vi sinh được phân lập tăng khả năng quang hợp,bổ sung vi khuẩn có lợi trong đất. Quantum Growth đảm bảo sự đa dạng sinh học tích cực trong đất, tăng năng suất và tiết kiệm.

+ Phân hủy hiệu quả phân bón đến mức sẵn có sinh học

+ Giảm sử dụng phân bón do vi sinh sử dụng phân bón hiệu quả hơn

+ Phân huỷ phân bón đến mức cân bằng sinh học

+ Giảm sự chảy trôi các chất dinh dưỡng.

+ Cố định carbon và nitơ trong đất

+ Vi khuẩn quang hợp làm tăng sức khỏe của thực vật và rễ

+ Có thể tăng năng suất tăng hiệu quả 20-50%

+ Sản phẩm cải thiện sinh học và có thể làm tăng năng suất cây trồng. Thúc đẩy thực vật khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng ký sinh trùng.

6

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký