Hot line: 0903 825 125

CASE STUYDY – QUANTUM VỚI KHOAI LANG

CASE STUYDY – QUANTUM VỚI KHOAI LANG
Rate this post
 1. Giới thiệu

Địa chỉ:

 • Nông trại khoai lang của anh Phan Cao Hải tại Nông trường 718, xã Vụ Bổn, Krong Păc, Đăk Lăk
 • Diện tích nông trại : 45.000 m2
 • Diện tích thử nghiệm Quantum : 7.000 m2 /45.000 m2

Liều xử lý:

 • 1gallon Quantum Light cộng  1 gallon Quantum VSC hoà cùng  300 lít nước

Phương án:

Xử lý cây theo phương án sau:

 • Lần 1: 15 ngày sau khi trồng
 • Lần 2: 36 ngày sau khi trồng
 • Lần 3: 61 ngày sau khi trồng

2.Đánh giá kết quả

Hình ảnh sau 66 ngày gieo trồng và chăm sóc của 2 luống đối chứng và Phun vi sinh Quantum

 1. Kết luận
 • So sánh năng suất của luống đối chứng và luống phun Quantum cho thấy năng suất tăng 70%.
 • Sản phẩm Quan tum cho thấy có hiệu quả về việc tăng chất lượng và độ đồng đều của khoai lang.

Copyright © 2017 by Microbelift. All right reserved.

Code and SEO by Lamvt.vn