Phi nuoc thai

07 trường hợp nước thải nào được miễn “phí bảo vệ môi trường”?

“Nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận” không phải chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, phí nước thải, xử lý nước thải

Continue reading

Triển khai “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản” của Chính phủ

Ngày 04/05/2020 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2378/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc: Triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản”.

nghị định số 36/2020/NĐ-CP, vi phạm tài nguyên nước

Continue reading

Vasep góp ý dự thảo QCVN 11:2017 về nước thải chế biến thủy sản

Ngày 5/10/2017, VASEP đã gửi Công văn số 152/2017/CV-VASEP tới Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công văn góp ý Dự thảo QCVN 11:2017/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản. Tại công văn này, VASEP góp ý hai nội dung chính về “Đối tượng áp dụng” và “Giá trị C. Làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm”.

chế biến thủy sản, Chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản, Lợi ích chế phẩm vi sinh trong thủy sản, xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản

Continue reading

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ tài nguyên và môi trường.

chế biến thủy sản, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản

Continue reading


Là đơn vị chuyên cung cấp men vi sinh Microbelift cho ngành môi trường - thủy sản và phân bón vi sinh nhập khẩu trực tiếp 100% từ Mỹ.

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

  • Số 2, đường số 4,
    Khu nhà ở Vạn Phúc 1,
    QL.13, P. Hiệp Bình Phước,
    Q. Thủ Đức, TP. HCM
  • cskh@dathop.com.vn
  • (+84) 909 538 514
  • (+84) 83 6208 606

Kết nối với chúng tôi