Triển khai “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản” của Chính phủ

Ngày 04/05/2020 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2378/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc: Triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản”.

nghị định số 36/2020/NĐ-CP, vi phạm tài nguyên nước

Continue reading

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

Sự phát triển của ngành cao su cũng là cảnh báo ô nhiễm môi trường.

Nước thải của ngành cao su cần được xử lý trước khi thải trực tiếp ra môi trường. Vì vậy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên được ban hành.

QCVN 01-MT/2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

QCVN 01-MT:2015/BTNMT. Do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên biên soạn. Sửa đổi QCVN 01:2008/BTNMT. Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt. Được ban hành theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015. Của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015 và thay thế cho QCVN 01:2008/BTNMT.

Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải chế biến cao su thiên nhiên. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải sơ chế cao su thiên nhiên ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

Nước thải sơ chế cao su thiên nhiên xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung. Tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về công nghệ xử lý nước thải chế biến cao su

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được giải thích như sau:

 1. Nước thải sơ chế cao su là nước thải công nghiệp xả ra từ nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng các quy trình sản xuất. Sơ chế mủ cao su thiên nhiên thành các thành phẩm như cao su khối, cao su tờ, cao su Crepe và Latex cô đặc làm nguyên liệu.
 2. Cơ sở mới là nhà máy, cơ sở chế biến cao su thiên nhiên hoạt động sản xuất sau ngày quy chuẩn này có hiệu lực thi hành. Bao gồm các cơ sở đang trong quá trình xây dựng và đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Cam kết bảo vệ môi trường trước ngày quy chuẩn có hiệu lực thi hành.
 3. Cơ sở đang hoạt động là nhà máy, cơ sở sơ chế cao su thiên nhiên hoạt động sản xuất trước ngày quy chuẩn này có hiệu lực thi hành.
 4. Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, sông suổi, khe,rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định.nuoc thai so che cao su

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Microbe-Lift chia sẽ đến độc giả Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp của nước ta.

QCVN 40:2011/BTNMT

 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp thuộc thông tư số 47/2011/TT-BTNMT – Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2012.

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp. Khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

QCVN 40:2011/BTNMT áp dụng đối với tổ chức, cá nhân. Liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp ra nguồn tiếp nhận nước thải.

QCVN 40:2011/BTNMT áp dụng thay thế QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Tải tài liệu tại đây.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Vasep góp ý dự thảo QCVN 11:2017 về nước thải chế biến thủy sản

Ngày 5/10/2017, VASEP đã gửi Công văn số 152/2017/CV-VASEP tới Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công văn góp ý Dự thảo QCVN 11:2017/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản. Tại công văn này, VASEP góp ý hai nội dung chính về “Đối tượng áp dụng” và “Giá trị C. Làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm”.

chế biến thủy sản, Chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản, Lợi ích chế phẩm vi sinh trong thủy sản, xử lý nước thải ngành chế biến thủy sản

Continue reading


Là đơn vị chuyên cung cấp men vi sinh Microbelift cho ngành môi trường – thủy sản và phân bón vi sinh nhập khẩu trực tiếp 100% từ Mỹ.

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

 • Số 2, đường số 4,
  Khu nhà ở Vạn Phúc 1,
  QL.13, P. Hiệp Bình Phước,
  Q. Thủ Đức, TP. HCM
 • cskh@dathop.com.vn
 • (+84) 909 538 514
 • (+84) 83 6208 606

Kết nối với chúng tôi