Hot line: 0903 825 125

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI
5 (100%) 2 votes

QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi biên soạn. Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt.

Được ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải chăn nuôi. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

Nước thải chăn nuôi xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải. Tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Hình 1. Chăn nuôi heo

Tại điều 2 có Quy định kỹ thuật:

  • Quy định đối với cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải lớn hơn hoặc bằng 5 mét khối trên ngày (m3/ngày)
  • Quy định kỹ thuật đối với cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối trên ngày (m3/ngày)

Và phương pháp lấy mẫu, xác định giá trị các thông số trong nước thải chăn nuôi

Hình 2. Xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ Biogas

Tải quy chuẩn tại đây

————————————————
🔑 CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

🏫 Địa chỉ: Số 2, Đường 4, KDC Vạn Phúc 1, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

☎ Hotline: 0909 538 514

⌨️ Website: www.microbelift.vn

 

 

Copyright © 2017 by Microbelift. All right reserved.

Code and SEO by Lamvt.vn