heo 1

Hiện trạng và tiềm năng cho xử lý nước thải chăn nuôi tại Việt Nam

Ngành chăn nuôi tại Việt Nam rất quan trọng, tuy nhiên xử lý nước thải chăn nuôi chưa hiệu quả.

Theo thống kê Việt Nam hiện có khoảng 10 – 15 triệu trang trại chăn nuôi heo. 70% trong đó là nuôi trang trại công nghiệp. Trại chăn nuôi quy mô lớn, số lượng heo mỗi trang trại từ 10.000 heo đến 70.000 heo/ trang trại. Chủ yếu các trang trại này được đầu tư từ các công ty nước ngoài hay các công ty lớn. Như: CP, CJ, Massan, Anco, Newhope,…

Hình thức đầu tư thường là các công ty sẽ thuê lại các trang trại. Các trang trại này đầu tư sẵn về chuồng trại, cơ sở hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải,… và trả tiền thuê hàng tháng cho chủ đất. Do vậy, việc đầu tư hệ thống XLNT và quản lý môi trường tại trang trại là do chủ đất thực hiện và quản lý.

nuoc thai chan nuoi

Hình 1. Trại chăn nuôi heo

Theo quy định QCVN 62:2016/BTNMT. Nước thải chăn nuôi phải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo mức A hoặc mức B. Các thông số cụ thể như:

heo 3

Hình 2. Thông số tiêu chuẩn xử lý nước thải chăn nuôi

Do tính chất nước thải chăn nuôi có hàm lượng: BOD, COD, Ni tơ rất cao. Ngoài ra độ mặn trong nước thải cũng là 1 yếu tố quan trọng. Ảnh hưởng đến công nghệ và vận hành hệ thống xử lý nước thải. Độ mặn thường dao động trong khoảng 3 -30g/l độ mặn tính theo NaCl.

Do vậy, các chủ đất bắt buộc phải tìm các đơn vị thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải. Để xây dựng hệ thống XLNT, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

Tính chất nước thải cũng thay đổi. Phụ thuộc nhiều vào số lượng heo và loại heo mỗi trại: heo nái, heo thịt hay heo con. Thông số ô nhiễm như bảng dưới đây:

>>>Xem thêm: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải chăn nuôi

Trong những năm gần đây, do quy định về tiêu chuẩn xả thải. Nhiều trang trại đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Nhưng không hoạt động hiệu quả do các lý do:

heo 4

Hình 3. Thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi

  • Chi phí vận hành và duy trì hệ thống hàng tháng
  • Thiết kế, thi công không hiệu quả nên kết quả đầu ra vẫn không đạt tiêu chuẩn
  • Kỹ thuật vận hành.

Do vậy, hầu hết các hệ thống xử lý không đạt chuẩn. Việt Nam ngày càng xiết chặt việc quản lý nước thải chăn nuôi. Tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 62:2016/BTNMT.

Các hệ thống không vận hành hoặc xử lý không đạt chuẩn sẽ bắt buộc phải xây mới. Hoặc cải tạo các hệ thống cũ để đạt tiêu chuẩn cho phép. Các chủ đầu tư sẽ tìm kiếm những đơn vị có năng lực và công nghệ hiệu quả để xử lý loại nước thải này.

Đây là cơ hội rất lớn cho các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi heo và số lượng đàn heo ngày càng tăng về số lượng. Cũng như các quy trình trong kiểm soát chất lượng và môi trường ngày càng được tuân thủ.

nuoc thai chan nuoi

Hình 4. Xử lý nước thải chăn nuôi

xử lý nước thải

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký

Trả lời