luuy 01

Những lưu ý khi nuôi cấy vi sinh Microbe-Lift

Nuôi cấy vi sinh luôn là giai đoạn quan trọng nhất. Quyết định tới hiệu quả xử lý nước thải.

Để đảm bảo quá trình nuôi cấy vi sinh thành công cho một hệ thống xử lý nước thải cần nhiều yếu tố. Kỹ thuật của nguời nuôi cấy, chất lượng vi sinh đầu vào, độ pH, nhiệt độ nước thải,… Điều ảnh hưởng đến kết quả nuôi cấy vi sinh trong hệ thống xử lý.

nuoi cay vi sinh

Nuôi cấy vi sinh Microbe- Lift đúng cách. Sẽ giúp hệ thống XLNT hoạt động hiệu quả nhất. Nhà cung cấp đã đưa ra các khuyến cáo về yếu tố môi trường cho người sử dụng nắm bắt.

Những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của vi sinh cần theo dõi:

>>>Xem thêm: Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh khởi động hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiệu quả và tiết kiệm chi phí

  • Oxygen (O2): Trong các công trình xử lý hiếu khí, O2 là một thành phần cực kỳ quan trọng của môi trường. Công trình phải bảo đảm cung cấp đầy đủ lượng O2 một cách liên tục. Đồng thời hàm lượng O2 hoà tan trong nước ra khỏi bể lắng đợt hai không nhỏ hơn 2mg/l.
  • Nồng độ các chất bẩn hữu cơ: phải thấp hơn ngưỡng cho phép. Có nhiều chất bẩn hữu cơ nếu nồng độ quá cao, vượt quá mức cho phép sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động sống của vi sinh vật tham gia xử lý. Cần kiểm tra các chỉ số BOD và COD của nước thải.
  • Nồng độ các chất dinh dưỡng cho vi sinh vật (VSV): Môi trường sống đầy đủ chất dinh dưỡng thì các VSV tham gia thực hiện các quá trình oxy hoá nước thải mới có hiệu quả. Lượng các chất dinh dưỡng cần thiết để các quá trình sinh sản xảy ra bình thường không được thấp hơn tỉ lệ sau : BODtp : N : P = 100 : 5 : 1

Ngoài ra các yếu tố khác của môi trường như pH, t0 . Cũng có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình hoạt động của vi sinh vật trong các thiết bị xử lý. Qua thực nghiệm cho thấy, thường giá trị pH tối ưu cho hoạt động phân giải của các vi sinh vật trong bể xử lý hiếu khí là 6,5 – 8,5. Nhiệt độ của nước thải trong các công trình nằm trong khoảng 60C – 370C

Lời kết

Các sản phẩm vi sinh là rất cần thiết trong hệ thống xử lý nước thải. Nuôi cấy vi sinh giúp tăng sinh khối và đạt hiệu quả xử lý nước thải cao.

Vi sinh Microbe-Lift xuất xứ 100% USA đảm bảo về chất lượng và hiệu quả cho hệ thống XLNT.

Nếu bạn đang cần tìm hiểu về các dòng sản phẩm vi sinh Microbe-Lift. Hãy liên hệ nhà cung cấp để được tư vấn cụ thể.

xử lý nước thải

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký