Bio-Choice Odor – Enzyme xử lý mùi hôi

Bio-Choice Odor là sản phẩm đặc trưng cho việc xử lý mùi hôi thường phát sinh từ các trạm xử lý nước thải tập trung, mùi hôi từ khí NH3, H2S thường tồn tại trong hệ thống nước thải của các loại hình sản xuất như nhà nhà máy cao su, nhà máy chế biến thực phẩm, chế biến hải sản hoặc những trang trại quy mô lớn có lượng chất thải nhiều mỗi ngày, ứ đọng hoặc mùi hôi tại các bãi chôn lấp.

Danh mục: Từ khóa: