MICROBE-LIFT BIOGAS – Vi sinh kỵ khí (Giảm BOD, COD, TSS)

Vi sinh kỵ khí Microbe-Lift BIOGAS là sản phẩm được phân lập các chủng vi sinh vật – chuyên cho xử lý sinh học kỵ khí, chứa quần thể vi sinh được nuôi cấy dạng lỏng hoạt động mạnh gấp 5 đến 10 lần vi sinh thông thường.

ĐẶT MUA NGAY: 0909 538 514