ph 2

Tìm hiểu về khái niệm phân huỷ sinh học

Phân hủy sinh học được con người khai thác, tận dụng và tăng cường. Dùng cho các quá trình xử lý sinh học và phục hồi sinh học.

Nói cách khác, phân hủy sinh học là tiền đề, là cơ sở của xử lý sinh học và phục hồi sinh học.

Khái niệm phân huỷ sinh học:

  • Là sự chuyển hoá một chất hữu cơ. Chủ yếu bởi vi sinh vật. Thành các sản phẩm cuối cùng ở dạng vô cơ.
  • Đó là sự phân huỷ hoá học đối với một chất hữu cơ. Chủ yếu bởi vi sinh vật hoặc các enzyme của chúng.

Đối với đời sống và sản xuất của con người. Tùy theo quá trình phân hủy sinh học cụ thể nào mà nó có thể là có lợi (phân hủy các phân tử phức tạp thành các sản phẩm của công nghiệp lên men như rượu, axit hữu cơ v.v.). Hay có hại (phân hủy nguyên vật liệu như giấy, vải, sơn v.v.).

phan huy sinh hoc

Hình 1. Nghiên cứu về phân hủy sinh học

Chúng hấp thu thành vật chất (sinh khối) và năng lượng của mình. Tuy nhiên, kỳ lạ thay. Chỉ một số vi sinh vật có khả năng sử dụng cả những nguồn dinh dưỡng và năng lượng là các chất hữu cơ tổng hợp. Vốn xa lạ với sự sống theo nghĩa sinh học (các Xenobiotic), và độc hại với mọi sinh vật. Cũng như sử dụng được cả những Hydrocacbon của dầu mỏ. Không có chút giá trị dinh dưỡng nào đối với con người. Chính những vi sinh vật kỳ diệu như vậy đang là cứu cánh của con người để xử lý môi trường. Khi môi trường đang bị ô nhiễm bởi các chất độc hại.

>> Xem thêm: MICROBE-LIFT AQUA SA – Vi sinh xử lý bùn đáy ao nuôi

Ngoài ra còn có những lưu ý

Tuy nhiên, đừng quên rằng các chất hữu cơ tự nhiên (thông thường, không độc hại) như Cellulose, đường, Protein v.v…. Nếu vượt quá ngưỡng nồng độ nào đó trong môi trường. Thì cũng gây ô nhiễm theo nghĩa làm biến đổi tính chất của môi trường theo hướng không mong muốn. Những chất như vậy thì được phân hủy. “Xử lý” bởi rất nhiều loài vi sinh vật thông thường.

Bởi vậy, trong lĩnh vực xử lý môi trường ô nhiễm. Người ta muốn vi sinh vật thực hiện phân hủy sinh học. Để phân hủy các chất gây ô nhiễm độc hại trong môi trường thành những chất không độc hại hoặc ít độc hại hơn. Hoặc giảm nồng độ của chúng xuống tới mức an toàn.

phan huy sinh hoc

Hình 2. Dòng vi sinh xử lý nước thải Microbe-Lift

Dòng vi sinh xử lý nước thải Microbe-Lift của Viện nghiên cứu sinh thái Hoa Kỳ Ecological Laboratories. Là dòng sản phẩm vi sinh tự nhiên,  an toàn và không gây bệnh.

Bản chất sản phẩm Microbe-Lift được sản xuất như một liên minh nhiều chủng vi khuẩn. Có thể hoạt động trong phạm vi rộng với nhiều quá trình phân huỷ khác nhau. Nên chúng có thể phát triển trong mọi môi trường chất thải.

Khi liên minh chủng vi sinh này được đưa vào một hệ thống. Với nhiều loại chất thải khác nhau. Sẽ khuyến khích sự phát triển của các vi khuẩn tương thích với tính chất loại nước thải đó.

Điều đó làm nên sự đặc biệt của MicrobeLift. Một sản phẩm giúp quá trình phân huỷ sinh học diễn ra hiệu quả so với các dòng vi sinh khác trên thị trường hiên nay.

xử lý nước thải

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký

Trả lời