cn 1

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi đang được cả thế giới quan tâm.

Do tác động của chất thải, mùi hôi của ngành chăn nuôi ảnh hưởng lớn đến môi trường sống.

Chăn nuôi là ngành kinh tế quan trọng tại nước ta. Ngành đang phải đối diện với khó khăn về xử lý chất thải, mùi hôi từ chuồng trại. Cần xử lý sao cho không ảnh hưởng đến môi trường sống và an toàn cho sức khỏe con người.

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi đang được khuyến khích áp dụng hàng đầu. Trong tất cả các biện pháp xử lý vấn đề trong chăn nuôi, nó vừa hiệu quả vừa an toàn.

Tại Mỹ, các nhà khoa học đã sớm nhận ra điều tuyệt vời từ vi sinh vật đối với chăn nuôi. Sau quá trình nghiên cứu. Các nhà khoa học Ecological Laboratories (Mỹ) đã tạo ra dòng sản phẩm chế phẩm vi sinh Microbe-Lift. Hỗ trợ hiệu quả cho xử lý nước thải và khử mùi trong chăn nuôi. Sản phẩm không độc hại, không gây bệnh, an toàn cho sức khỏe của con người và động vật.

Xem thêm: Quy chuẩn quốc gia về xử lý chất thải chăn nuôi

Microbe-Lift IND

cong nghe sinh hoc trong chan nuoi
Hình 1. Chế phẩm sinh học Microbe-Lift IND – Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi

Microbe-Lift IND chứa một tổ hợp vi sinh dạng lỏng. Tổ hợp vi sinnh này hoạt động mạnh gấp 5 đến 10 lần vi sinh thông thường. Được thiết kế đặc biệt để áp dụng trong ngành chăn nuôi.

  • Xử lý nước thải trong trang trại gia súc, gia cầm.
  • Xử lý khí thải trong trang trại gia súc, gia cầm.
  • Xử lý nước thải cơ sở giết mổ.
  • Khu sản xuất phân compost từ phân gia súc.

Microbelift OC-IND

cong nghe sinh hic trong chan nuoi
Hình 2. Chế phẩm sinh học Microbe-Lift OC – Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi

Microbe-Lift OC là một tổ hợp dạng lỏng các chủng vi sinh. Được thiết kế đặc biệt cho việc kiểm soát các phản ứng tạo mùi. Sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải, bãi phân trang trại,… Chúng hoạt động như những khối xốp lớn ngăn cản vĩnh viễn những phản ứng sinh học phát sinh mùi.

  •  Hạn chế & kiểm soát mùi phát sinh trong trang trại gia súc, gia cầm.
  • Tăng cường quá trình phân hủy sinh học và tăng chất lượng phân sau khi ủ compost.
  • Giảm các khí phát thải từ ủ phân.

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký

Trả lời