Giam nhu cau oxy hoa hoc (COD)

Giảm nhu cầu oxy hóa học (COD) trong nước thải

Liên quan đến nhu cầu oxy sinh hóa (BOD), nhu cầu oxy hóa học (COD) là một thông số chất lượng nước quan trọng khác mà các cơ quan công nghiệp và thành phố nên nắm rõ để xác định các phương pháp xử lý nước thải tốt nhất cho nhu cầu của họ.

COD trong nước thải là gì?

COD trong nước thải đề cập đến lượng oxy cần thiết để phân hủy tất cả các hợp chất có thể oxy hóa trong một mẫu nước thải được đo. Bạn có thể tìm thấy giá trị COD trong nước thải bằng cách thực hiện kiểm tra COD.

Sự khác biệt giữa COD và BOD là gì?

Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa hai số liệu này, vì chúng được sử dụng cho cùng một mục đích – để tìm hiểu mức độ ô nhiễm của nước. Tuy nhiên, không giống như BOD, COD đo tất cả các chất có thể oxy hóa trong một mẫu nước, và không chỉ các hợp chất hữu cơ. Do đó, BOD thường thấp hơn COD cho cùng một mẫu.

Hơn nữa, kiểm tra COD có thể được thực hiện trong vài giờ, không giống như kiểm tra BOD yêu cầu thời gian ủ tiêu chuẩn 5 ngày.

Xem thêm: Mối quan hệ giữa BOD và COD

Giam nhu cau oxy hoa hoc (COD)
Hình 1. Thời gian test COD và BOD khác nhau

Lợi ích của việc kiểm tra nhu cầu oxy hóa học trong xử lý nước thải

Lợi ích chính của việc biết nhu cầu oxy hóa học trong xử lý nước thải là nó giúp các kỹ sư vận hành hệ thống xác định phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất cho hệ thống xử lý nước thải của họ.

Kiểm tra COD

Kiểm tra COD của các hợp chất hữu cơ trong một mẫu nước bằng cách đo lượng oxy cần thiết để oxy hóa tất cả các hợp chất hữu cơ có mặt. Kỹ thuật phổ biến sử dụng các lọ COD để đo và kết quả thường đạt được trong vòng 2 – 3 giờ.

Tham khảo: Cách đo COD trong nước thải

Giam nhu cau oxy hoa hoc (COD)
Hình 2. Kiểm tra chỉ tiêu COD trong mẫu nước thải.

Các ứng dụng của xử lý nước thải nhu cầu oxy hóa học

Bốn ứng dụng quan trọng của COD trong xử lý nước thải là:

 • Là một chỉ số để xác định chất lượng nước tổng thể.
 • Xác định nồng độ các chất ô nhiễm có thể oxy hóa có trong nước thải.
 • Xác định hiệu quả của các giải pháp xử lý nước thải.
 • Xác định ảnh hưởng của việc xử lý nước thải đến môi trường tiếp nhận.

Cách giảm COD trong nước thải

Có nhiều phương pháp để giảm COD trong nước thải, nhưng có hai phương pháp phổ biến nhất để loại bỏ COD. Thứ nhất là, phương pháp keo tụ và tạo bông. Thứ hai là, phương pháp loại bỏ COD bằng vi sinh vật.

Phương pháp keo tụ – tạo bông

Kỹ thuật tách nước thải loại bỏ các chất rắn dạng keo lơ lửng trong nước thải bằng phương pháp keo tụ và tạo bông trong xử lý nước thải .

Trong quá trình đông tụ, một chất kết tụ không độc hại như Ferric Chloride (FeCl) hoặc phèn chua được thêm vào nước để đưa tất cả các hạt lơ lửng lại với nhau tạo thành các cục có thể dễ dàng loại bỏ khỏi nước thải.

Keo tụ sử dụng một Polyme hóa học (chất tạo bông) để kết tủa các hạt kết tụ ra khỏi nước bằng cách tạo thành các hạt lớn hơn, hoặc bông cặn. Các bông cặn sau đó trải qua quá trình lắng trong xử lý nước thải bằng cách được đưa vào bể lắng để xử lý thêm trước khi thải bỏ.

Loại bỏ COD bằng vi sinh vật

Một giải pháp hiệu quả khác để loại bỏ COD là đưa vi khuẩn hoặc vi sinh vật phân hủy các hợp chất hữu cơ vào để xử lý. Vi sinh Microbe-Lift IND là vi sinh dạng lỏng chứa 13 chủng vi sinh vật hoạt tính mạnh gấp 5 – 10 lần so với các dạng vi sinh thông thường. Vì vậy có thể xử lý các loại nước thải nồng độ hữu cơ cao và nước thải tính chất phức tạp, khó phân hủy như: Nước thải chế biến thực phẩm, nước thải thủy sản, cao su, dệt nhuộm…

Microbe-Lift IND - Vi sinh xu ly BOD, COD, TSS
Hình 3. Vi sinh Microbe-Lift IND giúp loại bỏ chỉ tiêu COD trong nước thải hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng

 • Tháng đầu tiên nuôi cấy
  + Ngày 1 và ngày 2 sử dụng 40 – 80ml/m3.
  + Ngày 3 đến ngày 7 sử dụng 10 – 20ml/m3.
  + Ngày 8 và ngày 30 sử dụng 2 – 5 ml/m3.
 • Duy trì ổn địng và hiệu suất toàn hệ thống
  + Sử dụng liều từ 1 – 5 ml/m3.

Xem thêm: 6 yếu tố liên quan đến xử lý COD trong nước thải của vi sinh vật

Liều lượng sẽ phụ thuộc vào tính chất nước thải và đặc điểm của từng hệ thống. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của Microbe-Lift, hãy gọi hoặc liên hệ trực tuyến với Microbr-Lift ngay hôm nay. Hotline liên hệ: 0909 538 514.


Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký