Bio-Choice AQUA – Cấp cứu tôm nổi đầu

Bio-Choice Aqua là sản phẩm chủ chốt trong quy trình cấp cứu tôm nổi đầu do khí độc cao với cơ chế cắt nhỏ, phân hủy chất hữu cơ, thực vật chết, xác tảo, cặn bẩn trong nước, cải thiện chất lượng nước nhằm giảm ô nhiễm, đưa nồng độ khí độc giảm về mức thấp và duy trì dưới 5mg/l để có thể xử lý và kết hợp tiếp các bước xử lý tiếp theo.

Danh mục: Từ khóa: