MICROBE-LIFT PBD – Men Vi Sinh Cắt Tảo

Men vi sinh cắt tảo Microbe-Lift PBD không những có vai trò cắt tảo độc (tảo lam, tảo giáp, tảo mắt…) trong ao nuôi tôm mà còn giúp phân hủy xác tảo tàn, làm sạch nước và giảm khí độc do tảo tàn gây ra. Hiệu quả cắt tảo lam, tảo giáp, tảo mắt… của Microbe-Lift PBD rất đáng ghi nhận.

ĐẶT MUA NGAY: 0909 538 514

Danh mục: Từ khóa: