MICROBE-LIFT AQUA N1 – Men vi sinh xử lý khí độc ao nuôi

Men vi sinh xử lý khí độc ao nuôi Microbe-Lift AQUA N1 là sản phẩm vi sinh dạng lỏng, ứng dụng trong phòng ngừa và xử lý khí độc trong ao, hồ nuôi trồng thủy sản với hai chủng vi khuẩn: Nitrosomonas sp (chuyển hóa ammonia (NH4) thành nitrit (NO2)) và Nitrobacter sp (tiếp tục chuyển hóa nitrit (NO2) thành nitrat (NO3)).

ĐẶT MUA NGAY: 0909 538 514