MICROBE-LIFT AQUA SA – Men vi sinh xử lý bùn đáy ao nuôi

Men vi sinh xử lý bùn đáy trong ao nuôi Microbe-Lift AQUA SA chứa các chủng vi sinh vật hoạt tính mạnh như: Bacillus amyloliquifaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Humic, humate…giúp gia tăng quá trình phân hủy của lớp bùn đáy, tăng tốc độ phân hủy bề mặt của lớp váng cứng và các chất hữu cơ khó phân hủy, giảm các khí độc sinh ra từ bùn đáy.

ĐẶT MUA NGAY: 0909 538 514