MICROBE-LIFT DFM – Men vi sinh đường ruột cho tôm

Microbe-Lift DFM là dòng sản phẩm men vi sinh cung cấp hệ lợi khuẩn cho đường ruột tôm, ứng dụng trong phòng ngừa bệnh phân trắng và bệnh đường ruột cho tôm nhờ chứa 4 chủng lợi khuẩn cần thiết cho hệ đường ruột, bao gồm: Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Bacillus amyloliquefaciens và Bacillus licheniformis.

ĐẶT MUA NGAY: 0909 538 514