MICROBE-LIFT AQUA C – Men vi sinh xử lý nước ao tôm

Men vi sinh làm sạch nước ao nuôi Microbe-Lift AQUA C là quần thể vi sinh dạng lỏng hoạt độ cao, giúp phân hủy chất bài tiết và thức ăn thừa của tôm cá, xử lý và làm sạch nước ao nuôi, tạo môi trường giúp tôm cá tăng sức đề kháng, phát triển nhanh và chất lượng thịt tốt hơn. Sản phẩm được thiết kế chuyên biệt cho tất cả ao hồ nuôi trồng thủy sản.

ĐẶT MUA NGAY: 0909 538 514